خدمات حضوری ستاد نوسازی ناوگان از روز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه در محل جدید از سر گرفته می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، پیرو اطلاعیه قبلی و در پی انتقال دفتر ستاد به مکان جدید، خدمات حضوری این ستاد از روز دوشنبه ۹ بهمن‌ماه در ساختمان جدید از سر گرفته می‌شود. متقاضیان می‌توانند برای دریافت خدمات حضوری به نشانی خیابان احمد قصیر - خیابان شانزدهم - پلاک ۹ مراجعه کنند. ضمنا تاکید می‌شود با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده، متقاضیان تا حد امکان از مراجعه حضوری به ستاد خودداری کرده و خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.