با مصوبه شورای عالی ترافیک: تاکسی‌های برقی با رنگ آبی (فیروزه‌ای) وارد تهران می‌شوند.

چرا آبی؟

🔶مفهوم سازگاری با ‎محیط‌زیست

🔶سهولت تشخیص برای مسافر

🔶متداول بودن در دنیا

🔶تمایز رنگی در جریان ترافیک (ایمنی)

🔶کاربرد در معماری ایرانی-اسلامی