به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان،به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از جمله تاکسی ها سهمیه سوخت تخصیص نمی یابد و کارت سوخت برایشان صادر نخواهد شد.

به استناد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب سال ۱۳۹۵، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور موظف است نسبت به جلوگیری از تخصیص سهمیه سوخت و یا صدور هرگونه کارت سوخت به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث اقدام نماید. به همین منظور تاکسیرانان توجه داشته باشند،در صورت عدم تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث، یا عدم تطابق اطلاعات خودرویی ثبت شده در بیمه صادره سهمیه سوخت خودرو آنها بلافاصله قطع خواهد شد. شایان ذکر است لازم است تا تاکسیرانان جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی نسبت به تمدید به موقع بیمه شخص ثالث خود اقدام و تطبیق اطلاعات خودرویی در بیمه خود من جمله Vin اقدام و در صورت عدم تطابق از طریق بیمه مربوطه نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نمایند تاکسیرانان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان مراجعه نمایند.