دارندگان برگ فعالیت ( کارت هوشمند رانندگی) مکلف هستند حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار برگ فعالیت، نسبت به تمدید آن از طریق مرجع صادر کننده اقدام نمایند.

افرادی که دارای کارت هوشمند رانندگی ناوگان عمومی جاده ای از جمله، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه هستند برای تمدید کارت هوشمند چه اقداماتی انجام می دهند؟ به گزارش تین نیوز، این پرسشی است که شاید برای بسیاری از رانندگان کامیون، رانندگان اتوبوس و ... مطرح باشد. برای پاسخ به این پرسش مرور دستور العمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد چگونگی تمدید برگ فعالیت رانندگان عمومی ( کارت هوشمند رانندگی ) مورد نیاز است. این دستور العمل نشان می دهد که در ابتدا دارندگان برگ فعالیت ( کارت هوشمند رانندگی) مکلف هستند حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار برگ فعالیت، نسبت به تمدید آن از طریق مرجع صادر کننده اقدام نمایند. ضمن این که برای تمدید کارت هوشمند رانندگی مدارک خاصی نیز مورد نیاز است که مطابق دستور العمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت هوشمند نیز به شرح زیر است: 1- ارایه درخواست کتبی یا الکترونیکی از سوی راننده به همراه نشانی و شماره تلفن همراه و کد پستی محل سکونت متقاضی و اعلام و اقرار مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل مشخص شده در دستور العمل 2- دارا بودن کارت سلامت معتبر اخذ شده از مراجع ذیربط 3- دارا بودن گواهی عدم اعتیاد از مراکز مجاز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- دارا بودن گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده 5- دارا بودن مدرکی دال بر رعایت تابعیت ایرانی یا داشتن پروانه کار معتبر در مورد اتباع خارجی 6- حداکثر سن متقاضی برای فعالیت در حرفه رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری و روستایی 69 سال می باشد. بدیهی است به محض رسیدن سن به 69 سال در هر زمانی برگ فعالیت ( کارت هوشمند رانندگی ) غیرفعال می شود