مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از ارتقای ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری خبر داد.

به گزارش تین نیوز، این موضوع در بخشنامه ای که به امضای میر هاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی رسیده و به مدیران کل تامین اجتماعی استان ها ارسال شده، مورد تایید قرار گرفته است. عنوان این بخشنامه ارتقای ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصلاح بند (۱۰) بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری، به شماره ۸۹۵۴/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۱) است. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: « مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان… بر اساس ماده واحده قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرایی مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۸۰ هیئت وزیران، از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی را راسا بر مبنای درآمدی که هر ساله طبق ماده (۳۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۵۴ تعیین می گردد، به سازمان پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. با عنایت به ماده قانونی اخیر الذکر و در اجرای بند ۳ مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیئت مدیره محترم سازمان مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ (ردیف ۱ پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۸۰۳۱/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ مدیر عامل محترم سازمان، با موضوع ارتقای ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری) توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید. ارتقای ضرایب دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری ۱- با توجه به مصوبه مذکور، ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۲ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار می گیرد. 

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و…:.1.35 برابر حداقل دستمزد 1.65 برابر حداقل دستمزد ۲- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و… (ضریب1.35) معادل ۲.۳۸۸.۷۳۰ ریال و رانندگان اتوبوس، کامیون و… (ضریب ۱.۶۵) معادل ۲.۹۱۹.۵۶۰ ریال تعیین می گردد. 3- با صدور این دستور اداری و به منظور اطلاع رسانی به بیمه شدگان راننده و شرکت های تعاونی کارگزار حمل و نقل (به منظور اعمال تغییرات در لیست دستمزد رانندگان تحت عضویت) در خصوص ارتقای ضرایب دستمزد مقطوع، مسئولان واحد ارتباطات و نظارت مردمی، ادارات کل استان ها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند در حداقل زمان ممکن، مراتب را (از طریق نصب بنر، درج در تابلوی اعلانات، ارائه توضیح و راهنمایی به مراجعیین و…) به مخاطبین مزبور اعلام نماید. 4- شرکت مسافر مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی می بایست با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در حداقل زمان ممکن کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز و همچنین ایجاد امکان نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوط فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونان منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات نام نویسی و حساب های انفرادی و وصول حق بیمه واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیربط خواهد بود