خودرو های برقی پیشنهادی جهت ناوگان حمل و نقل عمومی بمناسبت 26آذر روز ملی حمل و نقل امروز 27اذر با حضور تمامی مدیران حمل و نقل درون شهری کشور در محوطه وزارت کشور به نمایش گذاشته شده اند .