شهردار سیرجان طی نشستی با مدیر آبفا سیرجان بر لزوم توجه و رفع مشکلات موجود در حوزه آب و فاضلاب شهری و تامین آب شرب سالم و بهداشتی تاکید کرد.

به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی اکبر کریمی‌پور شهردار سیرجان بهمراه معاونین شهرداری با حضور در اداره آب و فاضلاب سیرجان، با مجید میرشاهی مدیر آبفا سیرجان دیدار و در خصوص رفع مشکلات آب شرب و آب خام، مشکلات مالکیتی، اجرای طرح فاضلاب و .... گفتگو و تبادل نظر کردند.

وی با اشاره به اینکه سیرجان در مسیر توسعه قرار گرفته و باید خدماتی در شان شهروندان این شهر ارایه شود، گفت: تامین آب شرب بهداشتی اولین شرط توسعه یک شهر است و از اداره آب و فاضلاب انتظار می‌رود کاستی‌های موجود در حوزه تامین آب شرب سالم، رفع مشکلات اجرای پروژه فاضلاب، آب خام، مشکلات مالکیتی و ... را برطرف کند تا دغدغه مردم رفع شود.

شهردار سیرجان یادآور شد: با همراهی معاونین شهرداری نهایت همکاری را با مجموعه اداره آبفا داشته و در راستای رفع مشکلات و نیز نیل به اهداف توسعه شهری گام برخواهیم داشت.