تمام بارهای عبوری در سطح راه های کشور باید از نظر وزن و ابعاد بر اساس مقررات حمل و نقل بار باشند و ناوگان دارای بارهایی با حجم و وزن آن خارج از استانداردهای لازم، ملزم به دریافت پروانه عبور از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند.

طی هفت ماهه اول سال جاری، در ۶ مرکز صدور پروانه تردد بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ پروانه عبور بارهای ترافیکی در جاده های استان صادر شد. به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ایرج دست نشان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: تمام بارهای عبوری در سطح راه های کشور باید از نظر وزن و ابعاد بر اساس مقررات حمل و نقل بار باشند و ناوگان دارای بارهایی با حجم و وزن آن خارج از استانداردهای لازم، ملزم به دریافت پروانه عبور از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند. دست نشان خاطر نشان کرد: اداره ایمنی و ترافیک در استان متولی صدور پروانه عبور بوده و تعیین ساعت تردد، سرعت و مسیرهای عبور مجاز از جمله مواردی را شامی می شود که در پروانه عبور بارهای ترافیکی قید شده است. وی در ادامه با اشاره به طرح تشدید برخورد با متخلفان اضافه تناژ بارگیری اذعان کرد: در سال جاری بیش از ٣ هزار و ۵٠٠ تن اضافه تناژ در استان شناسایی و کشف شده است. این مقام مسئول با توجه به طرح شناسایی برخورد با متخلفان اضافه تناژ اعلام کرد: طرح مذکور در قالب گشت های مشترک به اتفاق پلیس راه استان و انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالا، در کلیه محورها به خصوص در مبادی بارگیری (معادن) انجام شده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی تصریح کرد: با توجه به سهم بسیار زیاد این دسته از وسایل نقلیه در ترددهای روزانه استان، برخورد با متخلفین اضافه تناژ به منظور حفاظت از راه به عنوان سرمایه ملی با شدت بیشتری در حال انجام است.