به دنبال ابراز نگرانی رانندگان و مالکان اتوبوس های بین شهری از کاهش قابل توجه تعداد مسافران در سال 1401، کارشناسان می گویند سفرهای دست جمعی، تورهای گردشگری کوتاه مدت و میان مدت با برنامه ریزی تورگردان ها در کشور دارای ظرفیت بسیار بالایی است که امکان به کارگیری اتوبوس های مسافری و حفظ مشاغل مرتبط با آن را فراهم خواهد ساخت.

 به اعتقاد کارشناسان، در اتوبوس ها استهلاک سهم پیشرفت و تغییر تکنولوژی بسیار بالا است و مانند کامیون نمی توان سالیان متمادی از وسیله نقلیه مربوطه در سیستم حمل و نقل استفاده کرد زیرا جابجایی مسافر مستقیما با سلیقه و توقعات آنها و بروز بودن وسیله نقلیه مرتبط است. به اعتقاد آنان، برای ایجاد شغل برای رانندگان و مالکان اتوبوس در بخش گردشگری و توریسم فقط یک مدیریت خلاق و متعهد لازم است که دور از هیاهو برای به کار گیری سرمایه های موجود در این بخش نماید. کارشناسان همچنین معتقدند جابجایی مسافر با اتوبوس های بین شهری باید به عنوان بخشی از لجستیک صنعت گردشگری تعریف شود تا بخش مهمی ازاین اتوبوس ها که دارای استانداردهای لازم ومورد پسند گردشگری است به درستی سازماندهی شوند.

به گزارش تین نیوز، جابجایی مسافر با صورت وضعیت در سال 1401 تعداد 128 میلیون نفر بوده که در مقایسه بهترین رکورد 10 سال گذشته که با 226 میلیون نفر مربوط به سال 1393 بوده، 43 درصد کاهش یافته است. تعداد ناوگان مسافری ( اتوبوس ) نیز در سال 1401 تعداد 15 هزار دستگاه بوده که نسبت به بهترین رکورد ثبت شده در 10 سال گذشته که با 21 هزار دستگاه مربوط به سال 1393 بود، 29 درصد کمتر بوده است. همچنین عمر متوسط اتوبوس های مسافربری در سال 1401 ، به عدد 13.57 سال رسیده که نسبت به رکورد 9 سال سال 1396 ، میزان 44 درصد بدتر شده است.