برنامه امسال و بهار سال آینده نوسازی ۱۰ هزار ناوگان مسافری و جاده ای است که طبق پیش بینی ها ۲ هزار اتوبوس در بخش مسافری و ۸ هزار ناوگان باری به ناوگان حمل و نقل کشور، افزوده خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از نوسازی ناوگان جاده ای با واردات ۲ هزار اتوبوس مسافری و ۸ هزار کامیون و کشنده تا بهار ۱۴۰۳ خبر داد. به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا احمدی فینی توضیح داد: برنامه امسال و بهار سال آینده نوسازی ۱۰ هزار ناوگان مسافری و جاده ای است که طبق پیش بینی ها ۲ هزار اتوبوس در بخش مسافری و ۸ هزار ناوگان باری به ناوگان حمل و نقل کشور، افزوده خواهد شد. رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور با اعلام اینکه طبق آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک از ۴۱۱ هزار کامیون و کشنده و ناوگان باری در بخش جاده ای کشور بالغ بر ۲۰۰ هزار ناوگان فرسوده است، گفت: بررسی ها نشان می دهد که تسهیلات نوسازی ناوگان باری در بخش جاده ای نیازمند ۳۷ هزار میلیاردتومان سرمایه است که عملا تامین این میزان سرمایه مقدور نیست. بنابراین برنامه ریزی شده است تا طی برنامه ۵ ساله حداقل نیمی از ناوگان فرسوده نوسازی شود. احمدی افزود: مصوبات کشنده های خودروهای کارکرده باری از سال ۱۳۹۵ مطرح، در سال ۱۳۹۷ اخذ و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان ۲۳ هزار و ۸۰۰ کشنده و کامیون به ناوگان باری کشور افزوده شد که این خودروها با یک سوم مصرف سوخت نسبت به خودروهای فرسوده فعالیت می کنند و میزان تصادف آنها نیز طبق آمارهای پلیس صفر است. به گفته وی، در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری نیز برنامه هایی تدوین شده است که بخشی از آنها در حال عملیاتی شدن است. مجوز واردات خودروهای حمل و نقل مسافری بین شهری صادر شد. رییس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور گفت: طبق بند ص تبصره ۷ قانون بودجه امسال، مجوز داده شده تا خودروهایی که زیر ۵ سال کار کرده باشند به ناوگان حمل و نقل مسافری بین شهری و درون شهری افزوده شوند، زیرا تولیدات داخلی برای این بخش کافی نیست و از ۱۴ هزار اتوبوس فعال در سطح جاده های کشور حدود ۷ هزار اتوبوس فرسوده هستند. همچنین، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقرر است تا از محل صرفه جویی سوخت برای ۸۵ هزار حمل و نقل عمومی برون شهری شرایط نوسازی در برنامه ای ۵ ساله فراهم شود. احمدی توضیح داد: این امکان برای متقاضیان و سرمایه گذران فراهم است تا از طریق سامانه جامع تجارت ثبت سفارش برای واردات انواع ناوگان باری و مسافری را با سن کمتر از ۵ سال داشته باشند که ناوگان مسافری شامل اتوبوس، مینی بوس و ون می شود. وی ادامه داد: در شرایط فعلی ۱۴ هزار اتوبوس در ناوگان حمل و نقل جاده ای در حال ارایه خدمات است که حدود ۷ هزار اتوبوس فرسوده هستند. برای جبران کمبود ناوگان تا به ۱۷ هزار و ۸۰۰ برسدپیش بینی کردیم تا ۳۵۰۰ اتوبوس در قالب واردات بند ص تبصره ۷ قانون بودجه امسال انجام شود و مابقی در قالب مصوبه ۸۵ هزار تایی که مصوبه آن از سوی شورای اقتصاد صادر شده است، کارسازی شود.