مراکز طرف قرارداد خدمات بیمه تکمیلی رانندگان هنوز پس از دو ماه تمدید قرارداد جدید با شرکت بیمه گر، به برخی انجمن ها و رانندگان ابلاغ نشده است.

خداداد بکرانی فعال صنفی و راننده کامیون با تاکید بر این که پشت درهای بسته نمی توان برای منافع صنف و معیشت رانندگان و کامیونداران تصمیم گرفت، گفت: تصمیمات رگولاتوری مستقیما با معیشت رانندگان و کامیون داران که سرمایه گذاران واقعی حمل و نقل جاده ای هستند، سر و کار دارد و به همین دلیل باید پیش از ابلاغ هر تصمیم و یا طرحی جوانب سنجیده و دلایل آن برای صنف و قشر راننده و کامیوندار به طور شفاف بازگو شود. وی در شبکه های اجتماعی افزود: بر هیمن اساس این پرسش مطح است که چرا نرخ پیشنهادی حق توقف ناوگان با وجود اینکه یک سال از ابطال مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری گذشته و پس از آن دو جلسه کاری در این خصوص تشکیل شده است هنوز به صورت مخفی باقی مانده، و مورد بحث و بررسی وتبادل نظر با فعالان این حوزه قرار نگرفته است؟ این فعال صنفی گفت: با وجود اینکه طبق مصوبه ۲٠۹ شورای عالی ترابری نظارت بر حسن اجرای نرخ شاخص بر اساس تن بر کیلومتر با تشکلات صنفی است، دلیل آشفتگی در اجرای صحیح تن بر کیلومتر و عدم دستیابی راننده به نرخ کرایه مصوب سازمان به عنوان خالص دریافتی راننده چیست؟ او ادامه داد: چرا مراکز طرف قرارداد خدمات بیمه تکمیلی رانندگان هنوز پس از دو ماه تمدید قرارداد جدید با شرکت بیمه گر به برخی انجمن ها و رانندگان ابلاغ نشده است؟ بکرانی با طرح این پرسش که چرا کانون انجمن صنفی کامیونداران هنوز بدون رئیس و بدون دبیر در جلسات کمیته راهبردی حضور دارند؟، افزود: چرا کانون سراسری رانندگان دو سال تمام است که بدون بازرس و یا بازرسان فعالیت خود را ادامه می دهد و ده ها چرای دیگر که باید شفاف برای رانندگان و کامیونداران توضیح داده شود