دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور توضیحاتی در خصوص بیمه رانندگان ارایه و تاکید کرد که در صورت تصویب هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تغییر شرایط حق بیمه رانندگان ، حقوق بازنشستگی آنان افزایش می یابد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده به خبرنگار ما گفت: اخیرا جلسه ای میان تشکل های صنفی رانندگان و شرکت بیمه برگزار و صورتجلسه شد که میزان ضریب دستمزد مقطوع کلیه رانندگان پایه یکم باری و مسافری بین شهری فاقد کار فرما از ۱.۵ به ۱.۶۵ حداقل دستمزد و مینی بوس و سواری های بین شهری از ۱.۲ به ۱.۳۵ برابر حداقل دستمزد افزایش یابد. وی افزود: یعنی با افزایش جزئی میزان حق بیمه که سهم دولت هم در پرداخت آن لحاظ می شود حقوق بازنشستگی به همان نسبت افزایش می یابد.

حسین زاده ادامه داد: همچنین مقرر شد رانندگان نیز مانند دیگر اقشار با پرداخت دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع، بتوانند در صورت تمایل در سال های آخر خدمت با پرداخت حق بیمه بیشتر ( مثلا دو یا سه برابر)، حقوق بازنشستگی خود را به نسبت پرداخت اضافی افزایش دهند. دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور افزود: البته این طرح جهت انجام مراحل قانونی باید به تصویب هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برسد. وی عنوان کرد: این طرح در صورت تصویب به نفع رانندگان خواهد بود و حقی است که تاکنون از رانندگان دریغ شده است. به گزارش تین نیوز، یکی از مشکلاتی که رانندگان بین شهری بارها در شبکه های اجتماعی مطرح کرده اند، میزان حقوق بازنشستگی آنان است. رانندگان ناوگان عمومی جاده ای می گویند پس از بازنشستگی حقوق بسیار اندکی دریافت کرده که با هزینه های زندگی به هیچ عنوان همخوانی ندارد. به گفته آنان، با توجه به این که مبلغ بیمه پرداختی رانندگان ، مبلغ زیادی است، حقوق بازنشستگی دریافتی آنان بسیار ناچیز است.