پارک ترافیک پس از بهسازی و مرمت توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان بازگشایی شد

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید ...