جواد نویدی رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری سیرجان با اعلام این خبر بیان داشت.با پیگیری‌های انجام شده طرح تعویض رایگان مخازنCNG منقضی شده تاکسی های درون شهری آغاز شده است.

وی درتشریح این طرح اعلام نمود به استناد تبصره ۳ بند۵ - ۴ مصوبه شماره ۳۵۵۳۶۹مورخ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای اقتصاد ،صرفا تاکسی های زیر مشمول این طرح می باشند.ِالف: تاکسی هایی که عمر مخازنCNGآنها به اتمام رسیده است.ب: تاکسی هایی که درمراکز معاینه فنی بدلیل مخزن غیر استاندارد ویا فرسوده(پیش از تاریخ انقضای مخزن) تست هیدرواستاتیک مخزن CNG آن تاکسی مردود اعلام شده است.جواد نویدی در ادامه تصریح کرد. این طرح فقط مشمول تاکسی های با پلاک " ت" می باشد واین تاکسی ها باید از نظر فنی وعملکردی توانایی حداقل سه/۳ سال فعالیت درناوگان تاکسیرانی را داشته باشند. به عبارتی این تاکسی ها حداقل تا سه/۳ سال آینده نباید در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده از رده خارج ویا اسقاط شوند.وی در پایان اعلام نمود. مالکین آن دسته از تاکسی های مشمول، جهت بهره مندی از مزایای این طرح حداکثر تا تاریخ۱۳ آبان‌ماه فرصت دارند به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان واقع در بلوار قائم مراجعه نمایند