توصیه مدیر اموراجرایی معاینه فنی خودروهای کشوربه لزوم آزمایش سلامت فنی و ایمنی سرویس مدارس

مهرداد رهنما مدیر عامل ومدیر اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور اعلام کرد. طبق آیین نامه اجرایی حمل ونقل دانش آموزان مدارس کلیه وسایل حمل ونقل دانش آموزان مدارس می بایست دارای معاینه فنی خودرو و بیمه شخص ثالث و سرنشین باشند. ونیز طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو های عمومی ، دوره زمانی جهت معاینه فنی خودرو های سبک با عمر ۱۰سال یا کمتر 6 ماهه و با عمر بیشتر از ۱۰ سال ۳ ماهه صادرمی گردد.

و با توجه به اینکه اکثر خودرو های شخصی جهت سرویس مدارس فعالیت می نمایند و دارای اعتبار معاینه فنی یکساله می باشند و نظربه حساسیت این نوع از حمل ونقل عمومی دانش آموزی توصیه می گردد پیمانکاران با هدف افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرات حوادث در مدارس و همچنین حفظ امنیت دانش آموزان و اهمیت ایمنی در این خودروها لزوم به داشتن معاینه فنی به روز برای اخذ مجوز سرویس مدارس اقدام نمایند. و با داشتن گواهی معاینه فنی معتبر، پیمانکارن می‌توانند از وضعیت فنی خودروهای خود مطمئن شوند و در صورت لزوم، تعمیرات و نگهداری لازم را انجام دهند وبا اجرای این توصیه ، انتظار می‌رود در کاهش حوادث و حفظ سلامتی دانش‌آموزان دستاوردهای قابل توجهی را بدست آورند