به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور : مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور منصوب شد

سومین مجمع عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور برای انتخاب اعضای هیأت مدیره این اتحادیه با حضور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی وامور فنی این سازمان ، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و مدیران سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های کشور دوم آبان ماه در این سازمان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، در ابتدا مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و سرپرست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری کشور ضمن خیر مقدم به مدعوین و اعضای مجمع، گزارش اقدامات صورت‌گرفته درخصوص اتحادیه حمل و نقل بار را بیان کرد.

در این مجمع با اعلام نمایندگی از سوی مدیران سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری‌های شرکت کننده و اخذ رای ، آرش نعمتی از شیراز ، رضا کرمی از کرمانشاه، علی‌اصغرآرمیده از ساوه ، خلیل شعبانی از قرچک، حمیدرضاحیدری پور از بندرعباس به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره اتحادیه و حسین محمد کاظمی از نسیم شهر بعنوان بازرس اتحادیه حمل و نقل بار شهری به مدت دوسال انتخاب شدند.در ادامه و پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره ، اعضای جدید به ریاست دکتر انوشه معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به قید فوریت اولین جلسه هیأت مدیره را ‌برگزار و طی آن محمدحسین سیف‌السادات را به عنوان مدیرعامل اتحادیه انتخاب کردند.