در راستای هویت بخشی و بالا بردن کیفیت فضاها و تجهیزات شهری و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان شهر انسان محور ، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان در نظر دارد به منظور ارتقا کیفیت ایستگاه ها اتوبوس شهری ( سایه بان ) با همکاری و مشارکت طراحان و به کار گیری ایده های خلاقانه نسبت به طراحی ایستگاه ها به عنوان یک قرارگاه رفتاری اقدام نماید ، لذا بدین وسیله از طراحان صنعتی ، معماران ، مشاوران و متخصصان در زمینه طراحی مبلمان شهری به صورت فردی یا گروهی جهت شرکت در این فراخوان دعوت به عمل می آید .

موضوع مسابقه : طراحی ایستگاه های درون شهری ( سایه بان ) با توجه به هویت و پیشینه تاریخی شهرستان سیرجان .

 

 

توضیحات تکمیلی : 

اهداف : تقویت دسترس پذیری ایستگاه ها برای همه گروه های جامعه . ارتقا کیفیت منظر شهری . ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی . ارتقا هویت و ایجاد یکپارچگی در فرم عناصر شهری . 

ویژگی های طرح : ضرورت دارد توجه به عدم تحریک به تخریب گرایی ، تجانس طرح با ماهیت شهرستان سیرجان و کارایی در شرایط اقلیمی منطقه از دیگر ویژگی های مورد نظر برای این طرح می باشد .