دیدار نوروزی احمد سعیدی شهردار اسبق سیرجان با دکتر کریمی‌پور شهردار سیرجان روز پنجشنبه با حضور رئیس و برخی اعضای شورای شهر در محل شهرداری برگزار شد.

در این نشست صمیمی که حسن خدامی و امین صادقی رییس و عضو شورای شهر سیرجان حضور داشتند، احمد سعیدی از زحمات دکتر کریمی‌پور شهردار سیرجان تقدیر کرده و گفت: نتیجه اقدامات زیربنایی ایشان در چند سال آینده برای مردم شهر مشخص خواهد شد.

در این جلسه دکتر کریمی‌پور نیز ضمن تشکر از حضور مهندس سعیدی در شهرداری از ایشان به عنوان چهره ماندگار سیرجان یاد کرد و گفت: در مسائل شهری و توسعه سیرجان با از وجود ارزشمند ایشان در قالب مشورت استفاده خواهیم کرد.

در این دیدار مهندس سعیدی به بیان خاطرات قدیمی خود در زمان شهرداری سیرجان پرداخت.