در راستای ارائه خدمات مطلوب در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، شهرداری بدنبال ایجاد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان؛ در راستای مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ، کاهش آسیب های اجتماعی ، توسعۀ فرهنگ ، هُنر و ورزش همگانی در محلات ۲۶ گانه شهر سیرجان ، ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت شهروندان و برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط ایجاد سازمان فرهنگی اجتماعی، ورزشی شهرداری سیرجان در دستور کار شهرداری قرار گرفته که پس از تصویب شورای اسلامی شهر سیرجان ، استانداری کرمان و وزارت کشور این سازمان با کارکنان و منابع فعلی کلیه واحدهای فرهنگی، ورزشی شهرداری تاسیس میگردد.

از این رو، آقای دکتر سعید خاتم از مدیران شهرداری در دو ماه گذشته با دستور شهردار سیرجان ماموریت یافت تا نسبت به اصلاح ، ارتقا و بروز رسانی اساسنامه های تمامی سازمان های وابسته به شهرداری سیرجان و همچنین با توجه به دیدگاه تیم مدیریت شهری ، هیات مدیره باشگاه و شرایط شهر سیرجان از لحاظ درجه شهرداری ، بودجه و جمعیت ، ایجاد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی را پیگیری نماید.

همچنین خاتم در جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان در ظهر چهارشنبه گذشته مورخ ۲۸ دیماه بعنوان سکان دار آن مجموعه جایگزین خانم مینا بحرینی که در مدت کوتاهی سرپرستی باشگاه را عهده دار شده بود گردید.