میدان دام سیرجان به دلیل قرار گرفتن در محدوده‌ی شهری، تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود و جابجایی آن در دستور کار است.

میدان دام سیرجان به دلیل قرار گرفتن در محدوده‌ی شهری، تهدیدی برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود و جابجایی آن در دستور کار است. به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، جلسه‌ی تعیین تکلیف جابجایی میدان دام با حضور رييس و اعضای شورای شهر، معاون خدمات شهر، شهردار منطقه ۲، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی و نمایندگان ساکنان مجاور میدان دام، تشکیل شد. تورج صادقی معاون خدمات شهری شهرداری، خبر از ساخت میدان دائمی دام داد و گفت: قرار است اداره مسکن‌ و شهرسازی زمینی‌ در اختیار شهرداری بگذارد. حدود ۸ ماه پیگیر این قضیه هستیم. به محض واگذاری زمین مورد نیاز، شهرداری اقدام به ساخت میدان دام جدید می‌نماید. همچنین در این جلسه مقرر شد اعضای شورای شهر، جلسه‌ای با حضور فرماندار ویژه سیرجان تشکیل دهند و با در نظر گرفتن مکانی موقت، میدان دام از جایگاه فعلی خود به آنجا انتقال یابد.