طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر کریمی پور، وحید ارجمند به عنوان نماینده شهردار در دبیرخانه شهر جهانی گلیم منصوب شد.

 در مراسم اعطای حکم دبیر شهر جهانی گلیم به شهردار سیرجان که صبح امروز با حضور مدیر کل میراث فرهنگی و دیگر مسئولین شهرستان برگزار شد؛ از سوی شهردار سیرجان وحید ارجمند از فعالین فرهنگی، رسانه‌ای و روابط عمومی شهرستان، به عنوان نماینده وی در دبیرخانه شهر جهانی گلیم معرفی گردید.