مسوول آموزش و پژوهش شهرداری سیرجان گفت: با توجه به قانون شهرداري‌ها نیم درصد بودجه جاري شهرداري‌ها بايد در حوزه آموزش و پژوهش هزينه شود كه بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده، دوره‌‌های آموزشی برنامه‌ریزی، طراحی و تدوین شده و به مرحله اجرا رسیده است.

 محسن بهاءالدینی افزود: واحد آموزش و پژوهش شهرداری سیرجان از ابتدای سال 94 تاکنون بالغ بر 60هزار نفر ساعت دوره آموزشی براي پرسنل و حتي عموم شهروندان برگزار کرده است.

 

وی گفت: در نیمه دوم سال جاری با پیگیری‌های شهردار و مجموعه شورای اسلامی شهرسیرجان شورای پژوهشي تشكيل و شروع به كار کرد که لازمه تسريع در روند همكاري و هم انديشي، ايجاد فرهنگ پژوهش محوري است كه با برنامه‌هايي ازجمله برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي علمي اين مهم ميسر مي‌باشد.

مسوول آموزش و پژوهش شهرداري سيرجان تصریح کرد: در خردادماه سال آینده همایش ملي توسعه پايدار و مديريت شهري با رويكرد آرامش شهروندي توسط این شهرداری و همکاری دانشگاه‌ها و حمایت برخی از ادارات شهرستان برگزار می‌شود كه همزمان با آن غرفه‌هاي مهم راستا با محورهاي همايش به عموم مردم و فرهيختگان ارایه خواهد شد.

محسن بهالدینی ادامه داد: در واحد آموزش و پژوهش شهرداری عناوین و اولویت‌های پژوهشی بر اساس نیازهای واقعی شهروندان و مدیریت شهری تهیه و تدوین شده، با اجرای دقیق طرح‌های پژوهشی و نظارت کمیته‌های نظارت، هدایت و راهبری می شود تا کاربست نتایج تحقیق به گونه‌ای به دست آید که بتواند مشکلات را حل و نیاز بخش‌های مختلف را برطرف کند. 

وی خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت واحد شهری توانمند، نیازمند تامین سرمایه‌های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، انسانی و اطلاعاتی است، سرمایه انسانی به معنای در اختیار داشتن کارکنانی با دانش، اطلاعات و مهارت‌های تخصصی برای انجام وظایف و سرمایه اطلاعاتی، به معنای داشتن دانش، بانک‌های اطلاعاتی چندگانه و تخصصی و قابلیت انجام پژوهش‌های کاربردی است و تامین هر یک از سرمایه‌های مذکور به سازوکارهای خود نیاز دارد و البته تامین سرمایه اطلاعاتی در گرو انجام فعالیت‌ها و اقدامات علمی، پژوهشی است. 

 

 

همچنین امین زند سخنگوی شهردار سیرجان در توضیحات تشکیل حوزه پژوهشی شهرداری سیرجان گفت: تعدد، تنوع فعالیت‌ها و وظایف مدیریت شهری در سطوح مختلف کلان و راهبردی تا سطح عملیاتی، لزوم توجه جدی به پژوهش و پژوهش محوری را در این شهرداری دو چندان می‌کند. 

وی  تصریح کرد: پژوهش، خلاقیت و نوآوری از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه برای رسیدن به پیشرفت و توسعه است و تحقق بهینه شهر آرمانی و پایدار مستلزم مدیریت شهری اطلاعات محور است که پژوهش، زیربنای آن را تشکیل می دهد. وی تصریح کرد: با پیگیری های که انجام داده ایم و نیاز اساسی که در مدیریت شهری احساس می‌شد شورای پژوهشی شهرداری در راستای قوانین و اسناد بالادستی به ریاست شهردار و همکاری نمایندگان شورای اسلامی شهر، معاونت‌های شهرداری و حوزه دانشگاه تشکیل شد.

زند با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش، عامل اساسی و محور پیشرفت محسوب می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر در شهرداری های موفق کشور وجهان میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه از شاخصه‌های اصلی پیشرفت است و بی‌شک اختصاص بودجه مناسب در امر پژوهش‌های کاربردی، در کنار تعریف دقیق مساله و نیاز پژوهشی و کاربست نتایج پژوهشی می‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری کمی و کیفی در بدنه سازمانی مدیریت شهری باشد و موجب بالندگی این نهاد در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمت‌رسانی به شهروندان شود. که این شهرداری سعی داشته است برای اولین بار در این سال‌ها گام بلند و اساسی بردارد.