بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند از تشکیل تیم فوتسال صلح جهانی خبر داد.

وی گفت: در راستای گسترش صلح و دوستی در ایران و جهان، تیم فوتسال بنیاد صلح جهانی هوشمند با همکاری سفیران صلح، داود قاسمی نژاد "شهردار"، ابوالفضل جعفرقلیخانی "رییس دانشگاه آزاد" و "مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس و عضو فعال صلح" دکتر میرپاریزی شروع بکار کرد.

گفتنی است اعضای این تیم را فرهنگیان تشکیل می‌دهند که تحت عنوان جام صلح و دوستی در مسابقات شرکت می‌کنند.