آسفالت فاز اول و دوم خیابان ابن سینا طی روزهای اخیر انجام، و فاز سوم آن بزودی تکمیل می‌شود.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، امین زند سخنگوی شهردار سیرجان گفت: آسفالت خیابان ابن سینا به طول بیش از 700متر در مسير تقاطع خيابان ١٧ شهريور تا تقاطع بلوار خبرنگار با حجم آسفالت بالغ بر 10هزار مترمربع طی روزهاي اخیر انجام شد.
وی افزود: زيرسازي و آسفالت این مسیر اعتباری بالغ بر 3میلیارد ریال به خود اختصاص داد.
زند ادامه داد: فاز سوم این مسیر از تقاطع بلوار خبرنگار تا تقاطع خيابان ورودي مجتمع مسكوني جوانان مساجد بزودی انجام می‌شود.
سخنگوي شهردار ادامه داد: خوشبختانه در سال ٩٤ بيش از ٥٥٠ هزار متر مربع آسفالت در معابر شهر انجام گرفت كه متاسفانه عدم پخش آسفالت مناسب در چندين سال گذشته باعث شد ميزان حجم آسفالت انجام گرفته در يك سال گذشته در شهر براي شهروندان احساس نشود.
وي افزود: امسال نيز اين شهرداري تمام عزم خود را جهت آسفالت معابر مهم و پرتردد شهر بكار گرفته و انشاا... بتوانيم تا پايان سال بخش قابل توجهي از خيابان‌ها و معابر شهر را آسفالت انجام دهيم و اعتقاد داريم اجراي كارهاي زيربنايي و اساسي و ماندگار مهمترين خدمت شهرداري و شوراي اسلامي شهر به شهروندان است.
سخنگوی شهردار سیرجان گفت: آسفالت مناسب معابر و خیابان‌های شهر یکی از مهمترین اهداف شهرداری است و با توجه به مشکلات اقتصادی در شهرداری‌ها تمام توان خود را جهت خدمت به شهروندان به کار گرفته‌ایم.