به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری سیرجان،به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از جمله تاکسی ها سهمیه سوخت تخصیص نمی یابد و کارت سوخت برایشان صادر نخواهد شد.