مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از اعمال نرخنامه جدید تاکسی، آژانس و وانت بار کرایه در سال جاری از روز دوشنبه هفته جاری (اول خردادماه) خبر داد.