به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی یعقوبی پور در بازدید از کمپ‌های ستاد خدمات سفر و گردشگری شهرداری سیرجان گفت : امسال در بخش آماده‌سازی فضای شهری و ارایه خدمات مطلوب به مسافران و هموطنان و همچنین حوزه گردشگری فعالیت‌های خوبی انجام شده است و سامانه "سیرجانِ من" خدمات مورد نیاز مسافران را به خوبی معرفی می کند.