مدیر سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از اختصاص ۳۰۰ بسته غذایی اقتصادی به تاکسیهای درون شهری خبر داد.