پلیس راه کشور در نظر دارد اول اردیبهشت ماه امسال نسبت به اجرای طرح ضربتی کنترل چراغ های خطر ، جلو و جانبی ناوگان حمل و نقل جاده ای کالای کشور اقدام کند.