علاقه مندان به شغل رانندگی جاده ای باید بدانند اولین شرط برای ورود به این حرفه، داشتن شرایط سنی لازم است که محدوه آن توسط مرجع ذیربط یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین شده است.