مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: طرح استفاده افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، غیر از معلولان ذهنی و روان از خدمات حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی به صورت نیم بها اجرا می شود.