در حال حاضر تعداد ۴۲۶ هزار دستگاه ناوگان باری دارای مجوز با میانگین عمر ۱۹.۱ سال و ۵۴۸ هزار راننده در حال خدمت رسانی در بخش حمل و نقل جاده ای کالا هستند.