همایش روز ملی حمل و نقل و تجلیل از فعالان این عرصه در وزارت کشور برگزار می‌شود.