شهردار منطقه یک گفت: طرح جمع‌آوری دستفروشان و رفع سدمعبر در تمامی معابر عمومی سطح شهر با اولویت خیابان‌های پرتردد در منطقه یک شهری در حال اجرا است.