بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای مقابله با کمبود راننده اتوبوس در ژاپن چالش کمبود راننده اتوبوس و زمان‌بندی تردد وسایل حمل‌ونقل عمومی در ژاپن با استفاده از یک پلت‌فرم هوش مصنوعی برطرف خواهد شد.