همایش ملی حمل و نقل در وزارت کشور:تاکید وزیر کشور بر لزوم تسریع در بهره‌گیری مدیریت شهری از اتوبوس و تاکسی و موتورسیکلت برقی در شهرها