معاون حمل و نقل سازمان راهداری: صنعت حمل و نقل جایگاه هفتم کشور در اشتغال زایی را دارد