مدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان گفت: در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و رفاه حال شهروندان، توسعه و تجهیز ایستگاههای اتوبوس در دستور کار قرار دارد.به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، جواد نویدی افزود: به منظور دسترسی شهروندان به مقاصد مورد نظر و بهره مندی از سیستم حمل و نقل عمومی، نسبت به تجهیز و توسعه ایستگاه های مکانیزه اتوبوس در مجاورت بیمارستان امام رضا(ع) در حال انجام است.

 

وی گفت: بهسازی ایستگاه های اتوبوس شامل رنگ آمیزی و نصب نقشه راهنمای مسافران و برچسب های آموزشی از جمله اقداماتی است که به منظور آسایش شهروندان و زیباسازی مناظر شهری انجام می شود که در کنار افزایش روزانه وسایل نقلیه شخصی، ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی شهروندان حائز اهمیت است.