خدمات رسانی در مرز شلمچه به زائران مراسم پیاده روی اربعین حسینی از اول شهریورماه سال جاری توسط ۷دستگاه اتوبوس خط واحد شهرداری سیرجان