مدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از برگزاری چهارمین دوره آموزشی رانندگان تاکسی سیرجان با محوریت اخلاق حرفه ای، کنترل پرخاشگری و فنون شادمانی خبر داد.