بمناسبت ۱۲آذر ماه روز معلولین : سرویس دهی معلولین دارای ویلچر توسط اتوبوس تجهیز شده به بالابر