مدیر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان از سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی درون شهری به نمازگزاران در روز عید سعید فطر خبر داد.

چند روز گذشته نظریه غیر کارشناسی علیه رانندگان تاکسی باعث رنجش رانندگان تاکسی گردیده که اتحادیه تاکسیرانی بجهت دفاع از حقوق آنها جوابیه‌ای را به صدا سیما ارسال نموده است .