27 مرداد 1401
BannerBanner

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سیرجان گفت: فروش و نگهداری دام زنده در محدوده شهری و مناطق سکونت نشین شهر ممنوع است و با افراد متخلف برخورد می شود.