طی مراسمی با حضور مسوولین؛روز بازار خودرو افتتاح شد