27 مرداد 1401
BannerBanner

معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان از نصب و راه اندازی تونل ضدعفونی درکشتارگاه صنعتی دام خبر داد.