طی حکمی از سوی علی‌اکبر کریمی پور شهردار سیرجان، مهدی فیروزآبادی بعنوان مدیر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سیرجان منصوب شد.