02 فروردين 1402

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سیرجان از برگزاری اولین جشنواره گنجشک‌ها و تخم‌مرغ‌های رنگی در راستای افزایش شور و نشاط اجتماعی در منظر شهری خبر داد.