مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری: زباله‌گردانی و ریختن نخاله در حاشیه شهر، تخلف است.

 

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان خبر داد: پایان عملیات آسفالت خیابان شهید ‌نصیری شمالی