به دنبال ابراز نگرانی رانندگان و مالکان اتوبوس های بین شهری از کاهش قابل توجه تعداد مسافران در سال 1401، کارشناسان می گویند سفرهای دست جمعی، تورهای گردشگری کوتاه مدت و میان مدت با برنامه ریزی تورگردان ها در کشور دارای ظرفیت بسیار بالایی است که امکان به کارگیری اتوبوس های مسافری و حفظ مشاغل مرتبط با آن را فراهم خواهد ساخت.