تاکسی‌های آنلاین(برخط) نظیر اسنپ، ماکسیم، تپ‌سی و... زیرمجموعه شهرداری‌ها نیستند. علی‌رغم تبصره ماده 9 قانون حمل‌و نقل کشور که هرگونه حمل‌و‌نقل بار و مسافر در مجموعه‌ی شهری باید از شهرداری مجوز بگیرد، تاکسی‌های آنلاین زیر نظر اداره صمت فعالیت می‌کنند.