به مناسبت آغاز دهه‌ی فجر انجام شد : برگزاری رژه موتوری ناوگان تاکسی‌رانی سیرجان