به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان؛ علی اکبر کریمی پور به همراه مدیران شهرداری از نمایشگاه صنایع دستی ، کمپ و ایستگاه های خدمات نوروزی شهرداری ، قرارگاه نوروزی پلیس ، هلال احمر ، علوم پزشکی، آتش نشانی بازدید نمودند.